Eğitim

İrfan Atasoy IDEA olarak eğitim tanımımız, “Eğitim; bir kişinin, kişi ya da kişileri eğitmesi değil, kişilerde farkındalık oluşturma sürecidir.” Eğitim konusunda da sizinle beraberiz. Kurumsal yapılar ve kişilere dönük geniş bir yelpazede hazırladığımız eğitim programlarımızla farkındalığınızın farkında olun. Gerek kişisel gerekse firma odaklı kurum içi eğitimlerimiz özenle tasarlanıp hazırlandı.

Not: Bazı eğitimlerimiz hem Türkçe hem de İngilizce olarak verilebilmektedir

Tam ZamanıProfesyonel Eğitim Hizmeti almanın

 • Diksiyon, Güzel Konuşma ve Hitâbet
 • Doğru Nefes Eğitimi
 • Beden Dili ve Etkili İletişim Stratejileri
 • Kurumsal Siber Güvenlik Eğitimi
 • Dijital Medya Yönetimi Eğitimi
 • Sınav Stresi Yönetimi
 • Çalışan Anne Baba ve Çocuklarımız
 • Stres Yönetimi ve Ofis Yogası
 • Liderlik Gelişim – Bireysel Gelişim
 • Bilinçaltı İkna/Algı Yönetimi ve Müzakere Yöntemleri
 • Kurum Kültürü: Ben Kimim?
 • Etkili Takım Çalışması
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme ve Müzakere Teknikleri
 • Pazarlama 4.0 (Dijital Pazarlama) Eğitimi
 • Etkili Sunum Teknikleri
 • Stres ve Öfke Yönetimi
 • Liderlik ve Etkili Yönetici Olmak
 • Etkili Öğretmen Olma Eğitimi
 • Etkili Anne Baba Olma Eğitimi
 • Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları (Âdâb-ı Muâşeret Kuralları)
 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma Sanatı
 • İletişim-Empati-Motivasyon ve Kişisel İmaj Eğitimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Çalışanlarda Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Arttırma
 • Business NLP / İş Hayatında NLP Uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ve Personel Psikolojisi
 • Beynin Etkin Kullanılması ve Hafıza Geliştirme
 • Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Eğitimi
 • Uygulamalı Proje Yazma ve Hazırlama Eğitimi (TÜBİTAK TEYDEB)
 • Girişimciler İçin Hibe, Fon ve Teşvikler Eğitimi
 • Milenyum Kuşağını Anlamak ve Bağlantı Kurmak
 • CV Hazırlama ve İş Başvurusu Eğitimi
 • İyimserlik, Kariyer Yönetimi ve Planlaması
 • İletişim Becerileri ve Halkla İlişkiler
 • Mükemmel Patron-Profesyonel Yönetici-Profesyonel Çalışan
 • Aile Şirketlerinde Kurumsal Yapı Oluşumu ve Yönetimi
 • İşletme Yönetimi, Örgüt Yapılarının Oluşumu ve İşleyişi
 • Girişi ve Orta Düzey Excel Eğitimi
 • İleri Düzey Excel Uygulamaları Eğitimi
 • Grafik-Tasarım Çalışmaları ve Yönetimi Süreci
 • PowerPoint Etkili ve İleri Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi
 • NLP ile Etkili Satış Teknikleri
 • Stres/SİZ Hayat
 • Müşteri Odaklı Hizmet Yönetimi
 • Çalışanlarda Aidiyet Duygusu ve Performans Geliştirme
 • Hizmet Sektöründe Müşteri İlişkileri ve Memnuniyeti
 • Hizmet Kalitesini Artırma ve Kurumsal İmaj
 • İş ve Sosyal Yaşamda Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Call Center Çalışanları İçin Telefonda Etkili ve Etkin İletişim/Satışta İletişim Teknikleri
 • Marka, Patent ve Tasarım
 • Zor Çocuklarla İletişim
 • Lider Öğretmen
 • Çocukla Çocuk Ol
 • Okul Başarısında Ailenin Rolü
 • Test Çözme Teknikleri
 • Hızlı Okuma
 • Yönet/İŞİM
 • İlet/İŞİM/Siz Hayat
 • Kısa ve Akılcı Konuşma Sanatı (Smart&Small Talk)
 • Toplantı Yönetimi
 • Yönetilemeyenleri Yönetmek
 • Kritik Konuşma Sanatı
 • Kurumsal Yaşamda Davranış Odaklılık
 • Koçluk (Bireysel ve Grup Koçluğu)
 • Kişisel Farkındalık Gelişimi ve Algı Yönetimi
 • Kendini Tanıma ve Duygusal Zekâ
 • Tükenmişlik Sendromu ve Korunma Yöntemleri
 • Satış Psikolojisi ve İkna Metotları
 • Müşteri Kazandıran İletişim
 • Satışta Duyguları Yönetmek ve İleri Satış Teknikleri
 • Hasta-Hekim İlişkisi ve İletişim